Вести

Књижевну манифестацију "СПИС" први пут организује Српска читаоница "Лаза Костић" Сомбор, уз снажну подршку издавача и писаца из Сомбора, као и неколико издавача и писаца у Србији, Мађарској, Хрватској и Републици Српској.

Своје учешће потврдили су: Педагошки факултет из Сомбора, Градска библиотека "Карло Бијелицки" Сомбор, библиотеке из Куле, Врбаса и Краљева, Галерија "Милан Коњовић", Историјски архив Сомбор и Градски музеј Сомбор. Поред Сомборске читаонице, своју издавачку делатност представиће и Иришка читаоница.

Учешће на сајму потврдила су и Удружења грађана: Буњевачко коло, Коло Српских сестара, ЗУС "Коријени" и УГ "Норма" Сомбор.

Средствима Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским зајединицама у износу од 900.000,00 динара и Града Сомбора у износу од 396.000,00 динара, набављена је специјализована климатизовна комора за чување најдрагоценијег документа сомборске историје – јединствене Повеље слободног и краљевског града Сомбора из 1749. године, као и друге старе и ретке архивске грађе.

75 година постојања и рада Историјског архива Сомбор и 275. година од утемељења архивске служне у граду

„Unositi svetlost naučne istine u događaje prošlosti, znači služiti sadašnjosti.Stoga arhivska dokumenta nisu mrtva, siva i uzaludna kao što to površnimilineupućenimmožeponekad da izgleda...U arhivskim prostorijama... vrši se stalna služba istini, našoj ljudskoj, relativnoj istini, koja se teško uočava i osvetljava, a lako zamračuje i gubi...“
Zapis je ovo, velikana naše književnosti i jedinogdobitnikaNobelovenagrade, o arhivima.