Вести

75 година постојања и рада Историјског архива Сомбор и 275. година од утемељења архивске служне у граду

„Unositi svetlost naučne istine u događaje prošlosti, znači služiti sadašnjosti.Stoga arhivska dokumenta nisu mrtva, siva i uzaludna kao što to površnimilineupućenimmožeponekad da izgleda...U arhivskim prostorijama... vrši se stalna služba istini, našoj ljudskoj, relativnoj istini, koja se teško uočava i osvetljava, a lako zamračuje i gubi...“
Zapis je ovo, velikana naše književnosti i jedinogdobitnikaNobelovenagrade, o arhivima.

Уз присуство челних људи Општине Кикинда и Града Сомбора свечано је отворена Изложба "Везе Сомбора и Кикинде кроз документа Историјског архива Кикинда" Историјског Архива Кикинда 9. новембра у просторијама Музеја Подунавских Шваба и можете је посетити до краја месеца.

Историјски архив Сомбор је на конкурсу Министарства културе РС за финансирање или суфинансирање пројеката из области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања НЕПОКРЕТНИМ КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ у 2023. години добио 6.000.000,00 динара.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 0001/2023 - Израда пројектно техничке документације за изградњу депоа Историјског архива у Сомбору са Studio D’ART д.о.о. кога заступа Симона Ђукановић, директорка Историјског архива Сомбор Наташа Стојановић потписала је 30.08.2023. године.

Град Сомбор је учествовао са 1.800,000,00 динара Укупна уговорна цена пројекта износи 6.450.000,00 динара без ПДВ, односно 7.740.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Скрећемо Вашу пажњу на занимљив чланак о Сомбору који можете прочитати кликом на следећи линк:

https://www.daibau.rs/clanak/1552/istrazujemo_sombor_-_grad_fijakera_zelenila_i_nikole_jokica