“Istorijski arhiv Sombor

Фондови од изузетног значаја. (doc, 114Kb)

 

 

 

 

Преузмите документ у ПДФ фомрату (табела)

 

 

Фондови и збирке категорисани као културно добро од ВЕЛИКОГ значаја

(Одлуком Управног одбора Архива Србије од 21. децембра 1998. године)

Рб / Рег. бр. фонда / Назив фонда или збирке / Временски период

РЕОНСКЕ УПРАВЕ НАРОДНИХ ДОБАРА (1944-1947)

1. 205 Реонска управа народних пољопривредних добара Апатин 1945-1946
2. 206 Реонска управа народних пољопривредних добара Оџаци 1945-1947
3. 207 Реонска управа народних пољопривредних добара Сомбор 1945-1947

НАЧЕЛСТВА СРЕЗОВА (1838-1941)

4. 29 Среско начелство Оџаци 1850-1854
5. 30 Среско начелство Сомбор 1850-1862
6. 31 Среско начелство Кула 1850-1864
7. 32 Среско начелство Апатин 1857-1902
8. 102 Среско начелство Апатин 1925-1941
9. 179 Среско начелство Кула 1934-1941

ОПШТИНЕ (1839-1918)


10. 11 Општина Бач 1784-1918
11. 12 Општина Бездан 1830-1918
12. 13 Општина Апатин 1816-1918
13. 14 Општина Вајска 1862-1907
14. 15 Општина Сонта 1800-1918
15. 16 Општина Свилојево 1900-1918
16. 17 Општина Богојево 1866-1918
17. 18 Општина Бачки Моноштор 1799-1918
18. 19 Општина Кљајићево 1884-1918
19. 20 Општина Светозар Милетић 1819-1935
20. 21 Општина Станишић 1889-1922
21. 22 Општина Бачки Брег 1895-1921
22. 23 Општина Купусина 1888-1925
23. 24 Општина Стапар 1896-1918
24. 25 Општина Селенча 1901-1913
25. 26 Општина Риђица 1901-1938
26. 421 Општина Чонопља 1884-1917

ГРАДСКА ПОГЛАВАРСТВА (1918-1943)

27. 72 Градско поглаварство Сомбор 1919-1941

НАРОДНИ ОДБОРИ СРЕЗОВА (1944-1967)

28. 209 Народни одбор среза Сомбор 1944-1962
29. 218 Народни одбор среза Кула 1945-1957
30. 233 Народни одбор среза Оџаци 1945-1961
ОПШТИНСКИ, СРЕСКИ СУДОВИ (1850-1966)
31. 33 Краљевски срески суд Кула 1850-1918
32. 34 Краљевски срески суд Сомбор 1850-1918
33. 35 Краљевски срески суд Апатин 1850-1918
34. 36 Краљевски срески суд Оџаци 1850-1918
35. 220 Општински суд Сомбор 1945-1965
36. 223 Општински суд Кула 1945-1971
37. 548 Општински суд Апатин 1945-1978
ПРОСВЕТА, НАУКА, КУЛТУРА
38. 42 Савез српских певачких друштава Сомбор 1869-1959
39. 47 Историјско друштво Бач-бодрошке жупаније Сомбор 1883-1920
40. 411 Гимназија "Вељко Петровић" Сомбор 1854-1983
41. 416 Гимназија "Јован Јовановић Змај" Оџаци 1946-1978
42. 471 Гимназија "Никола Тесла" Апатин 1962-1978

СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

43. 169 Болнички центар бр. 2. - Сомбор 1944-1945

ВОЈСКА

44. 168 Команда подручја Сомбор 1944-1945

ОПШТИНЕ (1940-1945)

45. 112 Општина Апатин 1941-1944
46. 113 Општина Бач 1941-1944
47. 114 Општина Богојево 1941-1944
48. 115 Општина Крњаја (Кљајићево) 1941-1944
49. 116 Општина Купусина 1942-1944
50. 117 Општина Сонта 1941-1944
51. 118 Општина Станишић 1941-1944
52. 119 Општина Стапар 1941-1944
53. 120 Општина Светозар Милетић 1941-1944
54. 121 Општина Свилојево 1941-1944
55. 122 Општина Телечка 1941-1944
56. 123 Општина Вајска 1941-1943
57. 124 Општина Бачки Моноштор 1942-1944
58. 419 Општина Српски Милетић 1941-1944
59. 423 Општина Чонопља 1940-1943

СРЕСКИ, КРАЉЕВСКИ СРЕСКИ СУДОВИ (1941-1944)

60. 128 Срески суд Апатин 1941-1943
61. 129 Срески суд Оџаци 1941-1944
62. 130 Срески суд Сомбор 1941-1944
63. 131 Срески суд Кула 1942-1944

СРЕСКА НАЧЕЛСТВА (1941-1945)

<п>64. 132 Среско начелство Апатин 1941-1944<п >СОЦИЈАЛИСТИЧКИ САВЕЗ РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ, СРЕСКИ ОДБОРИ (1944-1969)

65. 278 Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа Србије - Сомбор 1946-1962

САВЕЗ СИНДИКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ, СРЕСКА СИНДИКАЛНА ВЕЋА (1945-1967)

66. 222 Среско синдикално веће Сомбор 1945-1962

САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ (НАРОДНА ОМЛАДИНА СРБИЈЕ), СРЕСКИ КОМИТЕТИ (1943-1967)

67. 290 Срески комитет Народне омладине Сомбор 1947-1961

ЗБИРКЕ

68. 1 Збирка повеља 1612-1883
69. 3 Збирка карата 1709-1954
70. 6 Збирка нормативних аката 1791-1977
71. 8 Збирка урбаријалних списа за места у Бач-бодрошкој жупанији 1760-1845
72. 43 Збирка фотографија 1872-1999
73. 65 Збирка планова и пројеката 1811-2003
74. 475 Збирка Вариае 1698-2000