Вести

Обележавање Дана града Сомбора био је повод, да се 17. фебруара у Градском музеју свечано отвори изложба „Векови сомборског венца“. Отварању су присуствовали директор Градског музеја Давид Фирањ, директорка Историјског архива Наташа Стојановић, а изложбу је отворила Анита Стојаков, чланица Градског већа.

Изложба је плод сарадње две реномиране установе културе Града Сомбора — Историјског архива Сомбор и Градског музеја Сомбор. Ауторке изложбе су Татјана Стеванчев, виши архивист Историјског архива Сомбор и Милка Љубоја, музејска саветница историчарка Градског музеја Сомбор.

Из богатих архивских и музејских фондова и збирки изабрана је вредна историјска грађа која приказује развој Сомбора кроз векове и настајање сомборског венца, архитектонске целине која је једна од његових знаменитости. Сомборски венац је заштићено градско језгро у коме су од друге половине 19. века настајала позната здања јавног, културног и друштвеног живота града. Породичне куће знаменитих личности грађене у стилу класицизма, еклектизма, касног барока, сецесије и других архитектонских праваца, красе улице града и данас представљају препознатљиву архитектонску целину којом се Сомборци поносе.

Историјски архив Сомбор је на конкурс Министарства културе и информисања за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2022. години, конкурисао са пројектом опремања Р депоа металним поличним регалима за смештај архивске грађе.

Министарство је препознало проблеме и потребе Архива, као и значај очувања културних добара и културног наслеђа и по конкурсу Архиву доделило средства у износу од 300.000 динара. Реализацију пројекта суфинансирао је и Град Сомбор значајним средствима у износу од 365.000 динара, без чије подршке пројекат не би могао бити реализован.

Опремањем Р депоа металним поличним регалима у потпуности су испуњени планирани циљеви пројекта:

  • обезбеђени су основни услови адекватног смештаја и основне мере техничке и физичке заштите културног добра - архивске грађе, дефинисани Правилником о минимуму услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара ("Сл. гласник РС", бр. 21/95.)
  • побољшани су услова рада запослених у депоу приликом манипулације са архивском грађом и отклањена је опасност рушења постојећих дрвених полица које су биле нестабилне,
  •  створен је додатни смештајни простор за пријем приближно 60 метара архивске грађе.

Значај пројекта за локалну заједницу; Град Сомбор, општине Апатин, Кула, Оџаци и Бач, за које је Архив територијално надлежан; огледа се у чињеници да је стварањем додатног смештајног простора, могуће извршити пријем дела архивске грађе на терену доспеле за преузимање, како би се избегла опасност њеног оштећења или нестајања.

 

 

Дана 14. јула 2022. године у Архиву Војводине отворена је изложба под називом „Први век сомборске Гимназије кроз архивску грађу Историјског архива Сомбор” аутора Саше Сабадоша.

Изложба је приређена поводом 150-годишњице од оснивања потпуне државне гимназије у Сомбору (1872).

Архивска грађа представљена у изложби покрива период од почетка 19. века и првих иницијатива за оснивање гимназије све до 70-их година 20. века до када Историјски архив Сомбор и чува архивску грађу везану за рад и развој ове образовне институције.

Архив Војводине и Историјски архив Сомбор вас позивају да присуствујете отварању изложбе „Први век сомборске Гимназије кроз грађу Историјског архива Сомбор" у четвртак, 14. јул 2022. у 13.00 сати у Архиву Војводине.