Bajska ulica, pogled ka Preparandiji, 1901. [IAS F 43 inv. 676].jpg Glavna ulica - bez kaldrme  [IAS F 43 inv. 3019].jpg Glavna ulica, 1900-1912. [IAS F 43 inv. 760].jpg Glavna ulica, 1905. [IAS F 43 inv. 755a].jpg Glavna ulica, 1914. [IAS F 43 inv. 12747].jpg Glavna ulica, 1918. [IAS F 43 inv. 764].jpg Glavna ulica, 1924. [IAS F 43 inv.  1746].jpg Glavna ulica, 1941-1944. [IAS F 43 inv. 2994].jpg Glavna ulica, oko 1900. [IAS F 43 inv. 757].jpg Glavna ulica, oko 1930. [IAS F 43 inv. 2966].jpg Glavna ulica, oko 1938. [IAS F 43 inv. 754].jpg Glavna ulica, oko 1938. [IAS F 43 inv. 787].jpg Glavna ulica, pogled sa Županije, 1872. [IAS F 43 inv. 751].jpg Pariska ulica, 1923. [IAS F 43 inv. 659].JPG Venac Petra Bojovića, pogled sa Sokolskog doma u pravcu upanije, oko 1920. [IAS F 43 inv. 3064].jpg Venac Stepe Stepanovića, razglednica iz 1910. [IAS F 43 inv. 537].jpg Venac Stepe Stepanovića, razglednica iz 1910. [IAS F 43 inv. 707].jpg