Историјски архив Сомбор је на конкурсу Министарства културе РС за финансирање или суфинансирање пројеката из области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања НЕПОКРЕТНИМ КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ у 2023. години добио 6.000.000,00 динара.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 0001/2023 - Израда пројектно техничке документације за изградњу депоа Историјског архива у Сомбору са Studio D’ART д.о.о. кога заступа Симона Ђукановић, директорка Историјског архива Сомбор Наташа Стојановић потписала је 30.08.2023. године.

Град Сомбор је учествовао са 1.800,000,00 динара Укупна уговорна цена пројекта износи 6.450.000,00 динара без ПДВ, односно 7.740.000,00 динара са ПДВ-ом.