Стручни сарадници Историјског архива Сомбор су 15. новембра 2018. године учествовали на Радионици у Архиву Војводине која је одржана на тему: Преузимање, сређивање и чување матичнх књига. Радионици су присуствовали још и Марина Дражић, помоћница министра за државну управу и локалну самоуправу са сарадницом Данијелом Кнежевић, архивисти из Архива Србије и територији АП Војводине, као и представници Градске управе за опште послове – матичари из Матичног подручја Нови Сад.

Уводна излагања на ову тему су одржали директор архива Војуводине, др Небојша Кузмановић, стручни сарадници Архива Милена Поповић Субић и мр Владимир Иванишевић, након чега су своја искуства на преузимању и сређивању матичних књига изнели архивисти из Историјског архива Града Новог Сада, Историјског архива Бела Црква, Историјског архива „Срем“ из Сремске Митровице, Историјског архива Суботица и за Историјски архив Сомбор, Анастазиа Мако. Након дискусије свих присутних су донети следећи закључци: да преузимање и сређивање матичних књига треба вршити по принципу провенијенције, и да матичне књиге настале пре 1895. године треба микрофилмовати/дигитализовфати пре враћања верским заједницама које требају обезбедити прописане услове за смештај и чување матичних књига уз поштовање прописаних процедура.

Историјски архив Сомбор у својој Збирци матични књига, које су проглашене за културно добро од изузетног значаја, поседује 1680 књига, 31 кутију, 74 фасцикли, 4 свежња и 14 досијеа, т.ј. укупно 67,21 дужних метара грађе. Збирка је настала још 1950. године и од тада се константно надопуњује и повећава.

Arhiv Vojvodine radionica 1.JPG Arhiv Vojvodine radionica 3.JPG Arhiv Vojvodine radionica 4.JPG