Историјски архив Сомбор су 5. новембра текуће године посетили студенти мастер студија Академије уметности у Новом Саду који су прва генерација студијског програма Конзервација и рестаурација дела ликовне и примењене уметности.

Пошто програм, између осталог, има за циљ формирање стручњака конзерватора-рестауратора дела ликовне и примењене уметности који разумеју историју, теорију и филозофију заштите културног наслеђа, поседују комбинована знања из области уметности, друштвено-хуманистичких наука и природних наука и технологије, а један од предмета им је и конзервација папира, сматрали су за сходно да се на лицу места упознају са архивском грађом којој је потребно лечење и околностима у којој се она чува.

Том приликом им је у Архиву омогућено да изблиза осмотре и проуче наш највреднији документ, Повељу Слободног и краљевског града Сомбора, оштећеније матичне књиге, Записнике Магистрата и карте из Збирке карата. Студенти су исказали велико интересовање за показане документе и завршили су свој обилазак са надом да ће поново посетити Историјски архив. 

studenti (1).jpg studenti (2).jpg studenti (3).jpg