Devojačka škola - Njegoševa ulica, podignuta 1884.  [IAS F 43 inv. 3116].jpg Gimnazija, oko 1910, podignuta 1886. drugi sprat podignur 1939. [IAS F 43 inv. 3067].jpg Latinska škola - počela gradnja 1781. fotografija iz 1870. [IAS F 43 inv. 2460].jpg Muška građanska škola - izložba ručnih radova, školska 1933-1934. [IAS F 43 inv. 1651].JPG Preparandija - Muška učiteljska škola, građena 1895, razglednica iz 1903. [IAS F 43 inv. 3738].jpg Preparandija - zadužbina patrijarha Georgija Brankovića, oko 1910. [IAS F 43 inv. 687].JPG Preparandija, 1900. [IAS F 43 Zbirka fotografija 3117, 12743].jpg Preparandija, 1929. [IAS F 43 inv. 2079].jpg Preparandija, 1930. [IAS F 43 inv.  2953].jpg Preparandija, 1930. [IAS F 43 inv. 2967].jpg Preparandija, 1950. [IAS F 43 inv. 834].jpg Sokolski dom - kasnije Partizan, 1970.  [IAS F 43 inv. 1859].JPG Sokolski dom [IAS F 43 inv. 1710].JPG Trgovačka akademija, 1938. [IAS F 43 inv. 2461].jpg Trgovačka osnovna narodna škola, oko 1920. [IAS F 43 inv. 3118].jpg Đački dom Stefaneum - Kronić palata, Venac Živojina Mišića, 1926. [IAS F 43 inv. 821].jpg Škola učenika u privredi, zgrada bivše sinagoge, 1966.  [IAS F 43 inv. 804].JPG Ženska učiteljska škola u porti crkve sv. Đorđa. Razglednica iz 1902. [IAS F 43 inv. 768].jpg