Artiljerijska kasarna Kraljevine Madjarske zidana 1891. [IAS F 43 inv. 3100].jpg Kasarna Franje Josipa, građena 1888. sa nekadašnjim jezerom - klizalištem, 1918. Zbirka Nandora Majera.jpg