Zupanija - severna fasada [IAS F 43 Zbirka fotografija 12421].jpg Županija - crtez - pre 1895..jpg Županija - prednji deo podignut 1806, zadnji sa tornjevima 1882, park zasađen 1898. [IAS F 43 inv. 3058].jpg Županija [IAS F 43 inv. 540].jpg Županija [IAS F 43 inv. 658].jpg Županija, 1910. [IAS F 43 inv. 714].jpg Županija, oko 1908. [IAS F 43 inv. 691].jpg Županija, oko 1910. [IAS F 43 inv. 711].JPG Županija, severna fasada, razglednica iz 1916.  [IAS F 43 inv. 12410].jpg