Gradska kuća [IAS F 43 inv. 538].jpg Gradska kuća [IAS F 43 inv. 541].jpg Gradska kuća iz 1960.  [IAS F 43 Zbirka fotografija 2995].jpg Gradska kuća,  1910, gradnja počela 1749, dograđena 1842. [IAS F 43 inv. 718].jpg Gradska kuća, 1910.  [IAS F 43 inv. 2738].jpg