Bolnica kralja Aleksandra I i kraljice Marije, građena 1926. Zbirka Nandora Majera.jpg Glavna ulica, Racić i Cvrkušić, 1913. [IAS F 43 inv. 791].jpg Gostiona Kod ratara [IAS F 43 inv. 773].jpg Gradska kuća, Trg sv. Trojstva, Pariska ulica, Županija, 1938. [IAS F 43 inv. 783].jpg Prodavnica Lugumerski Platona - Kod lava, glavna ulica 1903. [IAS F 43 inv. 3125].jpg Slobodna zidarska loža Budućnost - enterijer sale - Zgrada u Braće Mihajlović 16 [IAS F 475 inv. 599].jpg Sunčani sat na  zidu franjevačkog samostana [IAS F 43 inv. 254].jpg Zgrada u mansard-baroknom stilu, živinska pijaca, građena polovinom XVIII veka, izgorela 1907. [IAS F 43 inv. 741].jpg Zgrade električne centrale, građene 1904.  Zbirka Nandora Majera.jpg Željeznička stanica, oko 1925,  građena 1869. [IAS F 43 inv. 3065].jpg