Вести

По конкурсу Покрајинског секретаријата за културу, за суфинансирање - набавку нове опреме установа културе - корисника буџетских средстава локалне власти у АП Војводини, добијена су средства у износу од 250.000,00 динара. Овим средствима, купљена је недостајућа опрема: комбиновани уређај скенер/штампач/копир (А-3 Sharp AR-5516), девет монитора (LCD LG) као и три рачунара (P4 INTEL G31).

Ефекти пројекта: Набавком недостајуће опреме, стварени су бољи технички услови за реализацију основне делатности архива - у циљу ефикаснијег и квалитетнијег задовољавања потреба грађана Града Сомбора и општина Апатин, Оџаци, Кула и Бач - које су у територијалној надлежности Архива. Рачунарска мрежа Архива сада ефикасно подржава све инсталиране апликације и омогућује реализацију програмских задатака: издавање тражених копија са чињеницама садржаним у архивској грађи. дигитализацију архивске грађе и унос аналитичких инвентара у програм ИСАВ-Аналитика.