Обележавање Дана града Сомбора био је повод, да се 17. фебруара у Градском музеју свечано отвори изложба „Векови сомборског венца“. Отварању су присуствовали директор Градског музеја Давид Фирањ, директорка Историјског архива Наташа Стојановић, а изложбу је отворила Анита Стојаков, чланица Градског већа.

Изложба је плод сарадње две реномиране установе културе Града Сомбора — Историјског архива Сомбор и Градског музеја Сомбор. Ауторке изложбе су Татјана Стеванчев, виши архивист Историјског архива Сомбор и Милка Љубоја, музејска саветница историчарка Градског музеја Сомбор.

Из богатих архивских и музејских фондова и збирки изабрана је вредна историјска грађа која приказује развој Сомбора кроз векове и настајање сомборског венца, архитектонске целине која је једна од његових знаменитости. Сомборски венац је заштићено градско језгро у коме су од друге половине 19. века настајала позната здања јавног, културног и друштвеног живота града. Породичне куће знаменитих личности грађене у стилу класицизма, еклектизма, касног барока, сецесије и других архитектонских праваца, красе улице града и данас представљају препознатљиву архитектонску целину којом се Сомборци поносе.

На изложби су по први пут изложени оригинални архитектонски планови, карте, тлоцрти изградње или адаптације познатих сомборских зграда као и цртежи и скице рађене руком, настали у периоду 1763-1958. године.

Бројни планови који су старији, визуелно детаљнији и атрактивнији за посетиоце, нису могли бити изложени, због стања у коме се налазе тј. због њихове оштећености. Стога је циљ изложбе и да укаже, како на потребу заштите и очувања архитектонске целине венца и његовог језгра, тако и на неопходност обезбеђивања адекватних услова чувања и конзервације фондова и архивске грађе Историјског архива и збирки Градског музеја.

На сваком од 28 изложбених паноа налази се QR код, чијим очитавањем се добија детаљнија и шира легенда о представљеном здању и плановима који су изложени. Изложба је отворена до 10. марта а након њеног затварања, моћи ће виртуелно да се прегледа на сајту Историјског архива Сомбор.

FB_IMG_1676640816924.jpg FB_IMG_1676640823441.jpg FB_IMG_1676640830790.jpg FB_IMG_1676640847954.jpg FB_IMG_1676640875778.jpg FB_IMG_1676640886204.jpg FB_IMG_1676640892930.jpg FB_IMG_1676640898272.jpg FB_IMG_1676640903499.jpg