Стручна комисија Архива Србије у саставу: Татјана Драгићевић, архивски саветник, Никола Аџић, архивист, руководолац службе- Центар за обраду података и Александра Јаношев, виши архивски помоћник за информационе технологије одржали су у Историјском архиву Сомбор у понедељак 26. октобра обуку за рад у Јединственом информационом систему за архиве- АРХИСУ.

Обука је протекла у пријатној и радној армосфери уз поштовање свих епидемиолошких мера.