Уважавајући препоруке Министарства културе и информисања о отварању архива, библиотека, музеја и галерија, Историјски архив Сомбор је предузео кораке у циљу  нормализације рада, уз поштовање свих мера заштите прописаних одлукама Владе Републике Србије.

Почев од 7. маја 2020. године рад са странкама подразумеваће издавање оверених фотокопија архивске грађе за потребе државних органа, правних и физичких лица и непосредним контактом.

Приликом уласка у просторије Историјског архива Сомбор од корисника се очекује да се строго придржавају свих препоручених превентивних мера (прелазак кроз дезинфекциону баријеру, ношење заштитних маски и рукавица, држање социјалне дистанце). Рад са истраживачима до даљњег ће бити суспендован.