Bara kod stadiona Žak, zgrada klizališta, kasarna Franje Josipa, oko 1910. [IAS F 43 inv. 1747].jpg Bara kod željezničke stanice, zgrada klizališta, oko 1920. [IAS F 43 inv. 3119].jpg Kupalište Štrand na kanalu, oko 1926. [IAS F 43 inv. 1750].jpg Kupalište Štrand na kanalu, razglednica 1927. Zbirka Nandora Majera.jpg