Сомбор у филму

Погледајте кратак промотивни видео спот града Сомбора.

Колектив

Бранислав Ћурчић

Одељење: Одељење општих послова

Радно место: Директор 

У Архиву је од: 01. августа 2014. – тече први мандат

Стручна спрема: Висока – Филозофски факултет Нови Сад, професор историје

Страни језик: Немачки, енглески, француски, служи се и румунским.

 

Татјана Стеванчев

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Виши архивист, администратор информационог система и оператер за дигитализацију архивске грађе,

У Архиву је од: 1986. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Виши архивист

Стручна спрема: Специјализација – Факултет организационих наука Београд, специјалиста електронског пословања; Висока – Факултет за менаџмент Зајечар

Страни језик: Енглески

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Стручни радови:

Интернет презентације архива у Војводини – 2005.

Фондови среских судова у И.А. Сомбор – 2007.

Збирка матичних књига И. А. Сомбор – 2008.

Услуге архива у Војводини доступне на Интернету – 2008.

Дигитализација фонда Среска комисија за конфискацију Сомбор – 2009.

 

Марица Жикић

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивист

У Архиву је од: 1981. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Виши архивист

Стручна спрема: Висока – Филозофски факултет Нови Сад, група за југословенску књижевност и српскохрватски језик

Страни језик:

 

Исидора Јеж

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивист

У Архиву је од: 1999. – на неодредјено време

Стручни испит и звање: Архивист

Стручна спрема: Висока – Учитељски факултет Сомбор, одсек разредна настава

Страни језик: Руски

Стручни радови: Методологија израде Аналитичког инвентара – 2006.

 

Анастазиа Мако

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивист

У Архиву је од: 2001. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Архивист

Стручна спрема: Висока – Учитељски факултет Сомбор, одсек разредна настава

Страни језик: Мађарски, немачки, енглески

 

Саша Сабадош

Одељење: Одељење заштите архивске грађе - служба заштите архивске грађе ван Архива

Радно место: Архивист – шеф спољне службе

У Архиву је од: 06.12.2013. – на одређено време до годину дана

Стручни испит и звање: Архивист

Стручна спрема: Висока – Филозофски факултет Нови Сад, дипломирани историчар - мастер

Матерњи језик: Српски, Русински

Страни језик: Енглески, Украјински

 

Борислава Ристивојевић

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивист

У Архиву је од: 

12.12.2011. - 11.12.2012. као волонтер са ВСС, 

25.03.2013. - 24.03 2014. на одређено време до годину дана, 

25.03.2014 -      на одређено време до годину дана.

Стручни испит и звање: Архивист

Стручна спрема: Висока – Филозофски факултет Нови Сад, дипломирани историчар - мастер

Страни језик: Енглески

 

Јована Миловић

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивист

У Архиву је од: 

09.04.2013. - 30.06.2014. као замена запослене на породиљском одсуству (са ССС)

01.07.2013. - 30.06.2014. на одређено време до годину дана

01.07.2014. -       на одређено време до годину дана

Стручни испит и звање: без стручног испита и звања

Стручна спрема: Специјализација - Педагошки факултет Сомбор, специјалиста дидактичко-методичких наука у области разредне наставе; Висока - Учитељски факултет Сомбор, одсек разредна настава

Страни језик: Енглески

 

Александра Комненов

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивски помоћник

У Архиву је од: 1988. – на неодредјено време

Стручни испит и звање: Архивски помоћник 1. врсте

Стручна спрема: Средња – Карловачка гимназија Сремски Карловци, архивско-музејска струка

Страни језик: Енглески

 

Љиљана Пензеш

Одељење: Одељење заштите архивске грађе, служба заштите архивске грађе ван Архива; Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе 

Радно место: Архивски помоћник

У Архиву је од: 1996. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Архивски помоћник 1. врсте

Стручна спрема: Средња – Гимназија "Симо Милошевић" Фоча, општи смер

Страни језик: Руски

 

Бранислав Јеремић

Одељење: Одељење заштите архивске грађе - служба депоа 

Радно место: Архивски помоћник – шеф депоа

У Архиву је од: 1996. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Архивски помоћник

Стручна спрема: Средња – "Влада Аксентијевић" Сомбор, правни смер

Страни језик:

 

Теодора Тинтор

Одељење: Одељење заштите архивске грађе - служба депоа 

Радно место: Архивски помоћник – шеф депоа

У Архиву је од: 

14.06.2007. – 10.06.2008. на одређено време, замена запосленог на функцији у Градском већу

17.07.2008. – 16.07.2009. на одређено време, замена запосленог на функцији у Градском већу

17.08.2009. -       на одређено време, замена запосленог на функцији у Градском већу (тренутно на одсуству због неге детета до годину дана)

Стручни испит и звање: Архивски помоћник

Стручна спрема: Средња – Гимназија "Вељко Петровић" Сомбор, друштвено-језички смер

Страни језик: Енглески, Италијански.

 

Драган Тодорић

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивски помоћник

У Архиву је од: 2005. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Архивски помоћник

Стручна спрема: Средња – Гимназија "Вељко Петровић" Сомбор, друштвено-језички смер

Страни језик: Енглески

 

Мирко Љубоја

Одељење: Одељење за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе

Радно место: Архивски помоћник

У Архиву је од: 2005. – на неодређено време

Стручни испит и звање: Архивски помоћник

Стручна спрема: Средња – "Влада Аксентијевић" Сомбор, правни смер

Страни језик: Немачки

 

Биљана Филиповћ

Одељење: Одељење општих послова

Радно место: Курир, ложач, спремачица

У Архиву је од: 1988. – на неодређено време

Стручна спрема: Основна школа

О архивима

Архив

Архивска грађа је извориште одлука, активности и меморија.

Архиви су јединствено и незаменљиво наслеђе које се преноси са једне на другу генерацију.

Из "Универзалне декларације о архивима".

Преузмите "Декларацију"...

Линкови

Unesco

ICA

Министарство културе