Културно добро од ИЗУЗЕТНОГ значаја

ПДФ документ

 

Преузмите документ у ПДФ формату (табела)

 

 

Фондови категорисани као културно добро од ИЗУЗЕТНОГ значаја

(Одлуком Народне скупштине Републике Србије бр. 39. од 18.11.1998. године - "Сл. гласник РС" бр. 42/1998.)

Рб / Рег. бр. фонда / Назив фонда / Временски период

ОРГАНИ ВЛАСТИ И ОРГАНИ УПРАВЕ

1. 5 Магистрат слободног и краљевског града Сомбора 1749-1918
2. 445 Војна станица Бачко Ново Село 1945
3. 447 Војна станица Каравуково 1945
4. 467 Војна станица Купусина 1944-1945
5. 531 Војна станица Липар - Соколац 1945
6. 518 Војна станица Парабућ - Ратково 1944-1945
7. 425 Војна станица Плавна 1944-1945
8. 426 Војна станица Стапар 1944-1945
9. 529 Команда места Апатин 1944-1945
10. 167 Команда места Сомбор 1944-1945
11. 480 Градски народни одбор Сомбор - Комисија за конфискацију имовине лица немачке народности 1945-1946
12. 523 Среска комисија за конфискацију Апатин 1945-1946
13. 487 Среска комисија за конфискацију Кула 1945-1946
14. 516 Среска комисија за конфискацију Оџаци 1945-1946
15. 229 Среска комисија за конфискацију Сомбор 1946-1947
16. 525 Среска комисија за ликвидацију конфискације Сомбор 1954-1955
17. 216 Градска комисија за ратну штету Сомбор 1945
18. 493 Комисија за национализацију при НОО Бездан 1959-1961
19. 361 Среска комисија за национализацију Сомбор 1959-1962
20. 481 Среска комисија за пољопривредно-земљишни фонд Кула 1953
21. 482 Среска комисија за пољопривредно-земљишни фонд Оџаци 1953-1955
22. 478 Среска комисија за пољопривредно-земљишни фонд Сомбор 1953-1955

ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ

23. 37 Краљевски окружни суд Сомбор 1855-1918
24. 73 Окружни суд Сомбор 1919-1941
25. 125 Окружни суд Сомбор 1941-1944

АРХИВСКА ГРАДЈА НАСТАЛА КАО РЕЗУЛТАТ РАДА ОКУПАТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ У И-ИИ СВЕТСКОМ РАТУ

26. 127 Слободан и краљевски град Сомбор 1941-1944

ВОЈСКА

27. 4 Војно утврђење - Oppidum Militare - Сомбор 1720-1749

ЛИЧНИ И ПОРОДИЧНИ ФОНДОВИ

28. 56 Ђорђе, Антић. мр пх. 1791-1991
29. 57 Јован, Лалошевић, др 1838-1997

О архивима

Архив

Архивска грађа је извориште одлука, активности и меморија.

Архиви су јединствено и незаменљиво наслеђе које се преноси са једне на другу генерацију.

Из "Универзалне декларације о архивима".

Преузмите "Декларацију"...

Линкови

Unesco

ICA

Министарство културе