Радионица Друштва архивских радника Војводине у Панчеву

Радионица Друштва архивских радника Војводине у ПанчевуРадионица Друштва архивских радника Војводине у ПанчевуРадионица Друштва архивских радника Војводине у Панчеву

 

 

 

 

У Историјском архиву Панчева, 12. маја 2010. године, одржана је врло успешна Радионица на тему: "Проблеми сређивања и коришћења архивских фондова чија је грађа настала до 1918. године у архивима у Војводини.“

Из Сомбора, Радиониси су присуствовали: Татјана Стеванчев, Александра Комненов, Младен Петровић, Драган Тодорић и Мирко Љубоја.

Друштво архивских радника Војводине је као једну од програмских активности за 2010. годину, усвојило одржавање стручне Радионице на ову врло важну тему, јер до данас на српском језику није објављено довољно стручне литературе и помоћног материјала који би олакшао сређивање, обраду и коришћење старе грађе, писане готицом, те на латинском, немачком и мађарском језику.

У току Радионице, презентовани су стручни радови:

  • Мр Дејан Јакшић, Архив Војводине – „Ревизија, додатно сређивање и обрада старије архивске грађе“
  • Јован Валрабенштајн – „Практична искуства у изради аналитичких инвентара у односу на степен сређености и сачуваности архивске грађе“
  • Елза Хеш – „Пример сређивања старије архивске грађе фонда из Историјског архива у Панчеву“
  • Верица Филиповић, Архив Србије – „Обрада архивске грађе и израда сумарног и аналитичког инвентара у односу на степен сређености и сачуваност архивске грађе.“

Радионица је била изузетно добро посећена, а учесници су у целодневном заједничком раду дефинисали најчешће проблеме и разменили искуства у сређивању ове врсте грађе те преиспитали старе нормативе за њено сређивање и обраду.

О архивима

Архив

Архивска грађа је извориште одлука, активности и меморија.

Архиви су јединствено и незаменљиво наслеђе које се преноси са једне на другу генерацију.

Из "Универзалне декларације о архивима".

Преузмите "Декларацију"...

Линкови

Unesco

ICA

Министарство културе